стоматолошка ординација

PRESS
Убава намевка, со или без флуор Healthy Ageing - An interview with Dentist Ana Krtolica Georgiev Newborns & Parenting - Interview with dentist Ana Krtolica Georgiev_ Baby bottle tooth decay Фактор здравје: Тема - Болести на непца Фактор здравје: Тема - Ран детски кариес Бременост и здрави заби - Повеќе насмевки Пушење цигари и промени во усната шуплина АНЕМИЈА и промените во устата Најчести повреди на млечните заби ДИЈАБЕТЕС и проблеми во усната шуплина Залевање на фисури кај трајните заби НАЈЧЕСТИ стоматолошки интервенции кај млечните заби Дали секоја бременост носи барем еден изгубен заб Како до здрави млечни заби