стоматолошка ординација

PRESS
Убава намевка, со или без флуор Healthy Ageing - An interview with Dentist Ana Krtolica Georgiev Newborns & Parenting - Interview with dentist Ana Krtolica Georgiev_ Baby bottle tooth decay Фактор здравје: Тема - Болести на непца Фактор здравје: Тема - Ран детски кариес Бременост и здрави заби - Повеќе насмевки Пушење цигари и промени во усната шуплина АНЕМИЈА и промените во устата Најчести повреди на млечните заби ДИЈАБЕТЕС и проблеми во усната шуплина Залевање на фисури кај трајните заби НАЈЧЕСТИ стоматолошки интервенции кај млечните заби Дали секоја бременост носи барем еден изгубен заб Како до здрави млечни заби Со фасети до високоестетска насмевка Тотални протези Проблеми со умниците Белење заби Промени во устата кај тинејџерите Oм+ Флуориди кај деца - да или не? The Award 2017 | Slovenia - Целосна рехабилитација на уста